008805_ASO-profile-Ken-Heinlein - Akron Symphony Orchestra